Osvětlení schodiště

Osvětlení schodiště je otázkou funkčnosti, bezpečnosti i designu. Na které zásady bychom měli dbát a jaký typ osvětlení je v tomto případě nejvhodnější?

 
 
 

Světla na schodišti zvyšují bezpečnost

 

Správné osvětlení je společně s protiskluzovým povrchem tím nejdůležitějším bezpečnostním prvkem všech schodišť. A to nejen pro dospělé. Máme-li doma malé děti, musíme počítat také s tím, že i ony se v noci vzbudí a budou potřebovat jít
na toaletu nebo vás budou jen hledat.

Z bezpečnostních důvodů je nutné dimenzovat schodišťové osvětlení především tak, abychom zabránili nežádoucím stínům a odrazům. Ty mohou způsobovat optické klamy a opět tak výrazně snížit naši bezpečnost.

Z důvodu rovnoměrného osvětlení si zpravidla nevystačíme pouze s jediným světlem a je potřeba jich nainstalovat více. Vždy je nutné si zároveň dát u jednotlivých zdrojů pozor i na nežádoucí oslnění.

 

Co říkají na schodišťové osvětlení normy

 

Technické normy pro veřejné prostory určují intenzitu světla na schodech jako 150 luxů na metr čtvereční. To při přepočtu na poněkud srozumitelnější údaj odpovídá světlu, které vyprodukuje LED žárovka o příkonu 5 W z výšky cca 2,6 m.

Tento údaj není nijak závazný pro domácnosti, nicméně i při plánování osvětlení
v rodinném domě má význam ho vzít v potaz.

Co se týče barvy světla, v běžných domácích podmínkách se v interiéru nejčastěji používá světlo s teplotou od 2700 K do 3000 K, tedy teplá bílá. Stejnou můžete zvolit
i pro osvětlení schodiště.

 

Jaká světla instalovat v domácnosti

 

Na schodiště můžeme instalovat několik typů světel, přičemž dominující je díky své úspornosti i životnosti hlavně LED technologie:

 

Stropní svítidla

 

Stropní svítidla jsou nezbytným základním prvkem osvětlení schodů. Prakticky
je možné je umístit všude tam, kde to dovolí dostačující výška stropu.

Zejména to platí za předpokladu, že si chceme schody osvítit klasickým lustrem. Zvláště se pak lustr hodí nad točitá schodiště. U tohoto typu schodišť může být řešením i zavěšení robustního závěsného svítidla přes více pater.

Zásadně se však závěsná svítidla nedoporučují do panelových domů, kde brání volnému pohybu osob na schodišti.

Podmínkou dobře vybraného stropního svítidla je dostatečně široký úhel paprsku.
Pak se stropní osvětlení stává funkčním a zároveň bezpečným prvkem.

Důležitá je však nejen praktičnost, ale i vzhled. Stropní osvětlení schodiště by mělo svým designovým pojetím kopírovat ostatní svítidla v místnosti a hodit se do celkového konceptu interiéru.

        

Nástěnná svítidla

 

Nástěnná svítidla by měla být umístěna rovnoměrně. Zejména jedná-li se o svítidla větších rozměrů, je vhodné je umístit zhruba do výšky dospělé osoby.

Ideální je, pokud se může jednat o bodová světla, která nastavíte tak, aby svítila směrem dolů, tj. na plochu schodů.

 

Pokud jste si vybrali typ osvětlení, které se nedá směrovat, je nutné zdroj světla zakrýt krytem, zabráníte tím nepříjemnému oslnění procházející osoby. Kryt by proto měl být matný a mléčný, právě takový dostatečně rozptyluje světlo. Uzavřená svítidla jsou praktická i proto, že při sestupování ze schodů nejsou vidět případné nečistoty.

Nevýhodou nástěnných svítidel je o něco horší možnost údržby. Nicméně zejména dlouhá či vysoká schodiště je už vysloveně vyžadují, neboť tento druh osvětlení poskytuje dostatek světla a důkladně vám osvítí každý kout.

Přisazená svítidla instalovaná na stěnu mají svoje místo především v budovách typických vysokými stropy. Ty se vyskytují kupříkladu v posledních patrech budov.

         

Zapuštěná svítidla

 

Vedle klasických nástěnných světel lze zvolit také světla ve variantě zapuštěné. Nazývají se též svítidla zápustná orientační neboli akcenní. Jedná se o doplňkový prvek, který na schody instalovat můžeme, pokud se nám líbí, avšak na hlavní osvětlení bychom přesto neměli zapomenout.

Další možnost představuje svítidlo přisazené. Rozdíl mezi těmito dvěma alternativami je prakticky jen vzhledový. Zapuštěná svítidla vnímáme jako méně nápadná. Prostor s nimi tak působí více minimalisticky a čistě. Konkrétní výběr závisí hlavně na celkovém architektonickém pojetí prostoru, do něhož chceme svítidla začlenit.

Velmi často se tato bodová svítidla umísťují nad každý schod, případně v pravidelných rozestupech, nejčastěji každé 3 až 4 schody. Měla by být ve výšce kotníku nebo ve výšce odpovídající přibližně 40 cm, jde pak o prvek, který je přirozenou součástí schodů a vám nehrozí zakopnutí.

Běžně se u těchto svítidel výkon pohybuje kolem 1 až 3 W. Což je pro zřetelné
a zároveň dekorativně působící nasvětlení jednotlivých stupňů dostačující. Světlo by mělo vždy být opět orientováno směrem dolů.

Včas je v tomto případě nutné naplánovat rozvody napájení pro osvětlení schodových stupňů a je potřeba jasně specifikovat především to, jak si budoucí rozvržení osvětlení představujete, abyste následně nemuseli vysekávat již hotové omítky.

      
    

Svítidla zabudovaná do schodů

 

Jednotlivé schodišťové stupně lze také osvětlit zabudovanými svítidly. Většinou se pro tento typ používají LED svítidla, které mají výhodu hlavně v nízké spotřebě.

Jde o méně častou variantu, která má nevýhodu hlavně v tom, že po skle světla je eventuálně možné uklouznout. Proto se musí umístit tak, aby nebyla přímo tam, kde se chodí nejvíc. Problém může vyvstat i s tím, že chodec je oslněn.

Vždy je potřeba při instalaci pečlivě dbát na to, aby bylo světlo v jedné rovině
s nášlapem. Jeho rámeček nesmí zásadně vystupovat nad úroveň schodu. Vytvořila by se na něm překážka a hrozilo by tak chodci to, že zakopne.

Na druhou stranu jsou LED zabudované do schodů poměrně efektním prvkem
a využívají se tak tam, kde je žádoucí klást důraz na architektonické pojetí.

 

LED pásky

 

LED svítidla v podobě pásků lze považovat za dekorační prvek a doplňkové osvětlení. A to zejména tehdy, pokud si vybereme ty vícebarevné. Barevná varianta pásku může být prakticky libovolná. Volba je spíš otázkou designu a osobních preferencí.

Adekvátní příkon u tohoto typu osvětlení činí cca 4,8 W na metr. V tomto případě není žádoucí, aby bylo světlo příliš nápadné. Opět by vás totiž při pohybu na schodech mohlo oslňovat, což je z pohledu bezpečnosti zcela kontraproduktivní.

Pásky jsou malé a flexibilní, proto se s nimi dobře pracuje. Lze je v první řadě možné umístit pod hranu schodu. Pásky nemusí být instalovány na celou délku hrany, mohou být i kratší. Některé si zkrátíte dokonce sami podle potřeby.

 

Stejně tak je možné využít lištu s LED páskem, která se umísťuje na zeď ke schodům. V takovém případě je potřebné je nainstalovat do rohového profilu a umístit je přibližně 20 cm nad výšku schodů. Tím zabráníme nežádoucímu oslnění. Případně je možné pásky dát i na zábradlí.

Běžné je i instalování pásků do nášlapů, tedy na bok schodů u stěny. Nicméně jde o řešení, které je o něco náročnější na realizaci ve srovnání s klasickou instalací pod hranu.

Výkon tohoto osvětlení je minimální, nicméně hliníkový profil je nutný pro pásky od výkonu 12 W. Zdroj je nejvhodnější umístit buď do rozvaděče, nebo mimo svítidlo. Také v tomto případě je nutné detailně naplánovat vývody pro kabeláž.

 

Světla s vypínačem nebo se senzorem?

 

Světla s vypínačem patří ke klasickému řešení. Pokud si zvolíte tuto alternativu, nezapomeňte na to, že schody propojují dvě podlaží. Každá část by tak měla být vybavena vlastním vypínačem pro ovládání osvětlení.

Moderní svítidla mohou být též opatřena senzorem pohybu. Hodí se zejména na delší schodiště. Nespornou předností senzoru je to, že nemusíte hledat vypínač v noci
v rozespalosti. Navíc tímto způsobem efektivně spoříte elektřinu. Pohybový senzor se zapíná sám, ale v určitém časovém intervalu i sám vypíná. Proto je důležité ho
i správně nastavit tak, aby vám světlo nezhaslo ještě v okamžiku, kdy se na schodech pohybujete.

 

S výběrem svítidel Vám rádi pomůžeme, pro radu kontaktujte naše obchodní zástupce.

 
 
Tomáš Kouklík